BA Tango Biomechanics ™

Kaj je BA Tango Biomechanics ?

BA Tango Biomechanics  je gibalni koncept, ki temelji na analizi človeškega gibanja.

Koncept, ki sta ga razvila Blaž in Andreja. temelji na pravilni uporabi telesa pri izvajanju določenih gibov v tangu, kar je pomembno iz vidika lažje izvedbe določenega elementa v tangu in hkrati iz vidika preprečevanja bolečin in poškodb.

BA Tango Biomechanics  je osnova njunega učenja v okviru tečajev, delavnic, solo tehnike in je hkrati podlaga tango tehniki TangoFloorTec , ki se izvaja na tleh.

 

Zakaj?

V dolgoletni plesni karieri sta prisostvovala poučevanju profesionalnih plesnih učiteljev, ki ni temeljilo na poznavanju anatomije človeškega telesa in pravilnih gibalnih vzorcev.

Tako sta bila priča prenekaterim poškodbam plesalcev, ki so bile posledica nepravilne uporabe telesa. S poškodbami in nepotrebnimi bolečinami sta se soočala tudi sama.

Zgodba se je nadaljevala tudi, ko sta stopila v svet argentinskega tanga. Mnogi, tudi argentinski učitelji, so podajali znanje na način, ki je iz vidika zgradbe in delovanja človeškega telesa napačen. Hkrati so se le izjemno redki učitelji ukvarjali z razlago samega giba, ki omogoči pravilno in hkrati lažjo izvedbo določenega elementa. Posledice ponavljajočega izvajanja nepravilnega giba so bolečine in tudi obrabe ter poškodbe.

V prvi vrsti zaradi svojega plesnega razvoja, preprečevanja bolečin in nadaljnjih poškodb, kasneje pa tudi zaradi poučevanja drugih, sta začela poglobljeno raziskovati anatomijo človeškega telesa in anatomijo gibanja.

Andreja je dokončala študij farmacije, kjer je pridobila tudi znanje anatomije in fiziologije človeškega telesa, diplomsko delo pa je opravljala na Medicinski fakulteti. Blaž je diplomiran plesalec, koreograf in plesni pedagog. V okviru svojega študija se je spoznaval z osnovami anatomije in fiziologije ter s preventivno medicino za plesalce.

Kot predavatelja na Akademiji za ples sta se še posebaj zavedala svoje odgovornosti do svojih študentov, bodočih profesionalnih učiteljev.

Njune izkušnje na različnih področjih, predvsem pa odgovornost do sebe ter do drugih, so ju pripeljale do tega, da sta na podlagi analize svojih gibalno-plesnih vzorcev, analize svojih napak in kasneje napak svojih učencev, postopoma razvila sistem učenja, ki temelji na biomehaniki.