Kateri tango tečaj izbrati?

KATERI TEČAJ IZBRATI? (UČNI PROGRAM)

Učenje se začenja z začetnim tečajem argentinskega tanga, ki daje podlago nadaljnjemu spoznavanju tanga iz tehničnega, komunikacijskega, muzikaličnega, strukturnega in improvizacijskega vidika.

Navadno tečajniki po začetnem tečaju nadaljujejo z nadaljevalnim in izpopolnjevalnim tečajem, kjer utrdijo osnovo in spoznajo nove elemente in sekvence.

Že na začetku ali pa kadarkoli kasneje, se lahko vzporedno pridružite tudi uram tehnike ali komunikacije v paru oziroma partneringa.

Po izpopolnjevalnem tečaju se tečajniki lahko odločijo za specialne tečaje ali nadaljujejo v tematskih tečajih, ki temeljijo na strukturi tanga (Koncept tanga nueva).

Specialne tečaje si lahko tečajniki izbirajo poljubno, pogoj za katerikoli tak tečaj pa je poznavanje osnov tanga, ki jih tečajniki lahko pridobijo na začetnem tečaju v Studiu BA Tango ali katerikoli drugi plesni šoli.

Podlaga za obiskovanje tematskih tečajev je poleg opravljenega začetnega tečaja v katerikoli plesni šoli tudi opravljen osnovni tečaj Koncept tanga nueva - Struktura kot osnova improvizacije v Studiu BA Tango. Po tem tečaju si tečajnik lahko izbere kateregakoli izmed tematskih tečajev.

Po opravljenih tečajih v sklopu tanga nueva, se lahko pridružite Tango Clubu ali NeoTango Lab-u.

Tisti, ki želijo napredovati hitreje, imajo težave z organizacijo časa ali pa jim ne ustreza delo v skupini, si lahko izberejo tudi individualne ure.

Za vse, ki bi se radi pridružili, a ne najdete pravega tečaja ali termina zase, smo pripravili novost - »Ekskluzivni program učenja«. Glede na vaše znanje in potrebe sestavimo individualni program dela, ki lahko vključuje tečaje, individualne ure in/ali delavnice. Dogovorimo se za sestanek in najdemo rešitev.

Osnovni Tečaji

OSNOVNI TEČAJI

 
Tečaj je namenjen vsem, ki jih je pritegnila lepota argentinskega tanga in bi tudi sami radi pridobili dragoceno izkušnjo čudovitega prepuščanja partnerju in glasbi. Na tečaju se naučimo upoštevanja glasbe, partnerja in okolice. Spoznamo se z osnovnim korakom, sporazumevanjem v paru, osnovnimi elementi v tangu ter osnovnimi tradicionalnimi sekvencami.
Tečaj je namenjen vsem, ki so se že spoznali z argentinskim tangom. Na tečaju nadgrajujemo osnove, izboljšujemo sporazumevanje v paru in se spoznavamo z zahtevnejšimi elementi tanga, kot so barridas, sacadas in ganchos, ki jih postopoma vključujemo v svoj ples.
Tečaj je namenjen vsem, ki so se spoznali s tangom, osvojili osnovne elemente v tangu in so pripravljeni na nove izzive. Na tečaju se posvetimo elementom kroženja – kroženja plesalke okoli plesalčeve osi, kroženje obeh okoli skupne osi in kroženju plesalca okoli plesalkine osi. Igramo se z različnimi vhodi in izhodi, kroženje pa obogatimo še s sacadami.

TANGO NUEVO TEČAJI

 
Tečaj strukture je osnovni in hkrati najpomembnejši tečaj v sklopu tečajev tanga nueva. V sklopu tečaja se seznanimo z osnovnim konceptom tanga nueva, to je strukturo tanga, ki nam popolnoma spremeni pogled na improvizacijo v tangu – odpre nam svetlo, igrivo in ustvarjalno plat tanga. Na tečaju se osredotočimo na osnovne gradnike v tangu (tomada, pasada, barrida, sacada), ki jih na podlagi strukture poljubno povezujemo in ustvarjamo svoj ples. Tečaj je podlaga za vse tematske tečaje in hkrati osnova za nadaljnje raziskovanje tanga.
  Ganchos so elementi v tangu, kjer se (večinoma) plesalkina noga ovije okoli plesalčeve noge. Boleo je akcija plesalkine noge, ki je posledica specifičnega vodstva. Na tečaju spoznamo različne vrste ganchov in boleov, se naučimo pravilne izvedbe teh elementov iz tehničnega in komunikacijskega vidika ter raziščemo možnosti uporabe v improvizaciji.
Colgade so elementi, ki se izvajajo izven osi. Na tečaju se spoznamo s komunikacijskimi principi, ki so potrebni za so-ustvarjanje elementov visenja, s tehniko visenja in z različnimi pozicijami colgad.
Volcade so elementi, ki se izvajajo izven osi. Na tečaju se spoznamo s komunikacijskimi principi, ki so potrebni za so-ustvarjanje elementov nagibanja, s tehniko nagibanja in z različnimi izhodiščnimi pozicijami za izvedbo volcad.
Colgade in volcade so elementi, ki se izvajajo izven osi. Na tečaju se spoznamo s komunikacijskimi principi, ki so potrebni za so-ustvarjanje elementov visenja/nagibanja, s tehniko visenja/nagibanja, s tehniko prehajanja iz visenja v nagibanje ter različnimi kombinacijami colgad in volcad.

SPECIALNI TEČAJI/DELAVNICE

 
  Tečaj/delavnica je namenjen/a vsem, ki so se že spoznali z argentinskim tangom in bi želeli znanje razširiti še na druge ritme, ki se plešejo na plesnih večerih argentinskega tanga, t.i. milongah. Na tečaju oziroma delavnici se spoznamo z ritmiko ter z gibalnimi in komunikacijskimi značilnostmi, ki izhajajo iz ritmike valsa/milonge. Posamezne elemente, ki jih poznamo iz tanga (ochos, medialuna, sacadas...), apliciramo oziroma adaptiramo na ritmično osnovo posameznega plesa.
Tečaj/delavnica je namenjen/a je vsem, ki so se že spoznali z osnovami argentinskega tanga, jih privlači ples v zaprtem objemu s partnerjem, hkrati pa bi želeli v ples vnesti sodobni duh ter lastno kreativnost in izraznost. Na tečaju oziroma delavnici spoznamo zakonitosti gibanja v tesnem objemu, ki nam omogoča tekoč premik v prostoru, osnove mehkega prehajanja iz zaprte v odprto držo in raziskujemo kreativne možnosti povezovanja tradicionalnih in sodobnih elementov v zaprti drži.
  Tečaj oziroma delavnica je namenjena plesalcem in plesalkam argentinskega tanga, ki se zavedajo pomena dobre komunikacije v tangu in si zato želijo razvijati komunikacijske veščine. Primerna je tako za začetnike kot profesionalne plesalce oziroma učitelje. Tečaj oziroma delavnica je zasnovana na različnih vajah preko katerih spoznavamo in raziskujemo različne oblike komunikacije v paru. Spoznavamo principe komunikacije. Ukvarjamo se s pretokom energije v paru ter raziskujemo komunikacijo preko dotika, blokad, suspenzov in impulzov. Principe komunikacije v paru apliciramo na tango. Raziskujemo komunikacijske poti v zaprtem in odprtem objemu, prehajanje iz zaprtega v odprt objem ter se igramo z dinamiko (pospeševanje, upočasnjevanje, ustavitev).
Tečaj oziroma delavnica je namenjena plesalcem in plesalkam argentinskega tanga, ki obvladujejo osnovne komunikacijske veščine v tangu in bi želeli spoznati način komunikacije v so-odvisnosti (colgade, volcade). Na tečaju oziroma delavnici se spoznamo s principi komunikacije v so-odvisnosti, ki jih prenesemo na tango. S tečajem oziroma delavnico pridobimo občutek za so-odvisnost in je podlaga za navdihujoče so-ustvarjanje v paru. Ko ozavestimo naše telo in principe so-ustvarjanja, je vse le še igra…
Tečaj oziroma delavnica je namenjena plesalcem in plesalkam tako argentinskega tanga kot tudi drugih plesov v paru ali sodobnega plesa, ki želijo ustvarjati v paru. Spoznavamo se z različnimi komunikacijskimi principi v paru. Raziskujemo komunikacijo preko dotika, blokad, suspenzov in impulzov. Spoznavamo komunikacijo v so-odvisnosti. Skozi vaje visenja in nagibanja se spoznavamo s površinami skozi katere komuniciramo v pozicijah izven svoje osi in pridobivamo občutek za pravilno nalaganje telesa v ponujeno površino. Pridobivamo občutek za partnerja in tako tudi zaupanje partnerju v so-odvisnosti, ki je osnova so-ustvarjanja.
Tango club je namenjen plesalcem tanga z večletnimi izkušnjami, ki želijo svoje znanje utrjevati in nadgrajevati, hkrati pa jim je pomembno druženje v okviru skupine. Glede na potrebe in želje plesalcev se posvečamo različnim tematikam – tehničnim, komunikacijskim, muzikaličnim in ustvarjalnim. Tematiko, ki bi jo želeli obnoviti, podrobneje raziskati ali spoznati, izberemo skupaj.
Tečaj je namenjen plesalcem tanga z večletnimi izkušnjami, z željo po raziskovanju giba, eksperimentiranju, iskanju novih možnosti in lastni kreaciji. Tečaju se lahko pridružijo vsi, ki so se že seznanili s strukturo tanga in elementi, ki se izvajajo izven svoje osi, razumejo delovanje svojega telesa, razumejo način sporazumevanja v paru in so seznanjeni z osnovami improvizacije na podlagi strukture in komunikacije. V tečajih zahtevnejše elemente tanga tehnično in gibalno podrobneje opredelimo in jih na podlagi tega razvijamo naprej, jih moduliramo in tako ustvarjamo novo dimenzijo gibanja v tangu. Posvečamo se vsakemu posameznemu paru in ga vzpodbujamo, da razvija svoj ples v gibalnem in ustvarjalnem smislu.

INDIVIDUALNO UČENJE

 
Individualne ure so namenjene posameznikom oziroma posameznim parom, ki jim bolj ustreza individualno delo kot delo v skupini, bi se radi posvetili specifični temi ali pa so preprosto časovno preobremenjeni za redno obiskovanje tečajev. Posamezna individualna ura traja 45 minut.
»Ekskluzivni program učenja« je učenje po meri posameznika. Namenjen je vsem, ki bi se radi pridružili, a ne najdejo tečaja oziroma termina, ki bi jim ustrezal. Glede na predhodno znanje, želje in potrebe posameznika oziroma posameznega para sestavimo individualni program dela, ki lahko vključuje tečaje, individualne ure in/ali delavnice. Dogovorimo se za sestanek in skupaj najdemo rešitev.