O BA Tango

Blaž in Andreja - 25 let objema...

Učitelja in vodji Studia BA Tango sta Blaž Bertoncelj in Andreja Podlogar – člana mednarodnega združenja AMBCTA (Asociacion de Maestros, Bailarines y Coreografos de Tango Argentino), svetovna prvaka, predavatelja na Akademiji za ples in so-ustanovitelja Tango Art Lab-a.

Ples je njuno življenje. Spoznavala sta se z različnimi plesnimi tehnikami, največ časa pa sta posvetila tekmovalnim latinsko-ameriškim in standarnim plesom, kjer sta se tudi spoznala in kasneje postala plesni par.

Leta 1996 sta se prvič srečala z argentinskim tangom, ki je oba v trenutku usodno zaznamoval. Podala sta se na pot, od koder ni vrnitve. Na čudovito pot raziskovanja argentinskega tanga, tako plesa in glasbe, kot zgodovine in kulture. Med mnogimi obiski prestolnice argentinskega tanga, Buenos Airesa, so ju vodili stari maestri, ki so jima razkrivali bogastvo tanga kot plesa, glasbe in tradicije.

Prve korake tanga sta napravila pri Urošu Andiču, priznanemu plesnemu pedagogu, ki je septembra leta 1996 argentinski tango pripeljal iz New Yorka v Ljubljano. Njuna prva učitelja v Buenos Airesu sta bila Aurora Lubiz in Jorge Firpo, s katerima sta spoznavala različne, tudi tiste bolj odročne milonge, med drugim Sin Rumbo, eno izmed izjemno redkih milong, ki so preživele vojaško hunto v 50-ih letih.

Kasneje sta delala z različnimi učitelji, spoznavala različne stile, med drugim tudi enega najstarejših stilov Tango Canyengue z Mario in Rudolfom Chierijem.

Na 1. Mednarodnem kongresu argentinskega tanga (CITA – Congresso International de Tango Argentino), leta 1999 v Buenos Airesu, sta se na delavnicah z Gustavom Naveiro, Fabianom Salasom in Marianom Chichom Frumbolijem prvič srečala s sodobnim stilom tanga, t.i. tangom nuevom. Sodobni koncept strukture tanga, ki plesalca odpelje v popolnoma novo sfero improvizacijskih možnosti, ju je navdušil.

Leta 2006 sta pri Gustavu Naveiri, utemeljitelju strukture tanga oziroma tanga nueva, opravila intenzivno izobraževanje za učitelje in pridobila diplomo za učenje argentinskega tanga. Tu sta se podrobno seznanila z idejami tanga nueva, predvsem s strukturo tanga, katere razumevanje je fantastično izhodišče za improvizacijo in kreacijo lastnih, izvirnih kombinacij ter hkrati odlična osnova za poučevanje.

Pomembna prelomnica v njunem razvoju je bilo tudi leto 2009, ko sta se na Festivalu Cambalache (Festival de Teatro, Danza y Tango) v Buenos Airesu, seznanila z novimi gibalnimi, komunikacijskimi in ustvarjalnimi idejami. Predvsem so ju zaznamovale delavnice z Agnese Vanaga in Juanom Onofri Barbatom, na katerih sta se srečala s koncepti sodobnega partneringa, ki so jima razkrili nove dimenzije gibanja v paru, katere sta aplicirala v tango, tako v svoj ples kot poučevanje.


Ob vsem tem pa so na njun razvoj bistveno vplivale ure in ure v studiu, treningov, analiz giba, raziskovanja komunikacije v paru, vključevanja novih idej v ples, improvizacij in eksperimentalnega koreografskega dela.

Na vprašanje, kaj je tango in zakaj je drugačen, odgovarjata: “Tango nudi neomejeno paleto možnosti –

v tangu lahko najde vsak kar sam želi...pobeg iz realnosti, zadovoljitev svojih potreb in želja - po bližini,

ljubezni, druženju, izražanju samega sebe ali želje po ustvarjanju, iskanju nečesa novega...Za naju je

tango življenje, je raziskovanje, improvizacija, kreacija, meditacija...in prečudovit medij za sporočanje in

umetniško ustvarjanje.”

Svoje znanje in spoznanja že od leta 1999 širita naprej v svojem plesnem Studiu BA Tango in na različnih delavnicah v tujini, pri tem pa se nenehno izpopolnjujeta, se izobražujeta, analizirata in predvsem raziskujeta. “Nikoli ne znaš zadosti, da bi se nehal učiti” je njun moto.

Njuno poučevanje temelji na precizni gibalni analizi, sposobnosti odkrivanja napak plesalcev in posledičnem odpravljanju le teh. Na vprašanje, kaj je po njunem mnenju potrebno za dobrega plesnega pedagoga odgovarjata: 

“Kot plesni pedagog moraš imeti predvsem dolgoletne plesne izkušnje, obvladati svoje telo, poznati osnove anatomije gibanja in biti sposoben gibalne analize – le tako lahko ples pravilno podajaš, opaziš in popraviš napake učencev, ki so lahko problematične tudi iz vidika poškodb, na podlagi analize njihovega gibanja ugotoviš, kje je vzrok težave, ki jih posledično lahko odpraviš...Ni dovolj le poznavanje korakov in kopiranje razlag od drugih. Potrebno je razumevanje – razumevanje giba, razumevanje zakaj nekaj deluje ali ne, zakaj nekomu ne deluje... Navsezadnje je učenje plesa odgovornost – odgovornost do ljudi, ki jih učiš.”

Sta mednarodno priznana plesalca, koreografa in pedagoga – s svojim plesom, umetniškim delom in tudi poučevanjem sta se predstavila že marsikje v tujini (Nemčiji, Poljski, Kitajski, Južni Afriki, Argentini itd.), v njunem plesnem studiu pa so se učili plesalci iz Hrvaške, Srbije, Italije, Avstrije, Poljske, Velike Britanije, Avstralije in tudi Argentine.

Da ju cenijo tudi v Buenos Airesu dokazuje osebno povabilo na V. Mednarodni festival tanga mesta Buenos Aires leta 2003, kjer sta s svojimi nastopi navdušila argentinsko publiko in argentinske medije.

“Bilo je kot v sanjah – pred nama je čakala dolga vrsta ljudi iz publike in novinarjev, da bi nama čestitala oziroma imela intervju...večina ni verjela, da nisva Argentinca...”. 

O njima sta pisala dva največja dnevnika v Argentini, Clarin in La nacion, povabili so jih tudi na svojo nacionalno televizijo. Leta 2010 je bila njuna avtorska predstava, tango koreodrama Harmonia, povabljena na Festival Cambalache (Festival de Teatro, Danza y Tango), kjer je prejela zelo dobro kritiko, objavljeno v dnevniku Clarin, v istem dnevniku pa je bil objavljen tudi njun intervju. V prestolnico argentinskega tanga sta se ponovno vrnila junija 2016, kjer sta v enem izmed najprestižnejših prizorišč, Centro Cultural Kirchner, predstavila svojo najnovejše umetniško delo, transmedijsko predstavo “Othello – Shakespeare in Tango”, ki je nastajala v sodelovanju s priznanimi slovenskimi in tujimi umetniki, med drugim z argentinskim režiserjem Albertom Goldbergom.


Več o njuni zgodovini, delu in razmišljanju si lahko preberete na njuni strani v obsežnem intervjuju iz leta 2014, prav tako lahko na njuni internetni strani spoznate mnenja strokovnjakov, tako slovenskih kot argentinskih o njunem delu.